ARTIPAK PROFESYONEL
Karargahtepe Mahallesi Çavdar Sokak No: 3/7 06120 Keçiören / ANKARA
Email   : info@artipak.net Telefon : 0 312 391 3 391 GSM   : 0 541 391 3 392

Neden Profesyonel Yönetim?

Artıpak Yönetim sizin ve sevdiklerinizin huzur ortamı içinde yaşayabilmesini amaç edinmiştir. Günümüz   yaşam   koşulları   ve   kentleşmenin   bir   sonucu   olarak   insanlar   çeşitli   meskenlerde   bir   arada   yaşamayı   tercih etmişlerdir.   Buna   bağlı   olarak   ortak   yaşam   alanlarında   çeşitli   sorunlar   ortaya   çıkmıştır.Bu   sorunlar   hepimizin   bildiği   ancak şehir    yaşamının    getirmiş    olduğu    yoğunluktan    düşünmeye    bile    zamanımızın    olmadığı,    günlük    yaşantımızı    fazlasıyla etkileyen konulardır. Örneklendirmek gerekirse; Aidat belirleme ve toplamada ki adaletsizlik Meskene ait İşletme Projesinin geçmiş dönem verileri ve planlanan gelecek dönem harcamalarına göre hazırlanmaması Kat malikleri kanununa uymayan Genel Kurul Toplantıları ve uygulamaları Çağrısız ve tebligatsız genel kurul toplantıları 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun gereklerinin yerine getirilmemesi ve Kat Maliklerinin mağdur edilmesi Şeffaf ve Güvenilir olmayan yönetimler Denetim mekanizmalarının zayıflığı Hak edilen hizmetin alınamaması Apartmanlarca tutulması gereken noter onaylı defterlerin tutulmaması veya gelişigüzel tutulması Borcunu ödeyen ve ödemeyenin aynı hizmeti görmesi Sigortasız personel çalıştırılması ve bundan doğacak yasal uygulamalara maruz kalınması. Apartmanlarda bulunan ortak kullanın alanlarının değerlendirilmemesi(Kapıcı dairesi,depo,sığınak) Bunlar gibi birçok sorun sizi ve ailenizi huzur ortamında yaşamaktan mahrum etmektedir.

ARTIPAK Profesyonel Bina ve Site Yönetimi Ne Yapar ?

Apartman    &    Site    Yönetimi    firmamızın    üzerinde    önemle    durduğu    konulardan    biridir.       Bu    nedenle    organizasyonunda    hiç    bir   konuda eksik kalmamak adına aşağıdaki konularda her zaman profesyonellik ve uzmanlığı ön planda tutmuştur. Kat malikleri kurulunun oluşturulması Yönetim planının oluşturulması İşletme Projesinin hazırlanması Gerekli defterlerin (Karar Defteri, İşletme Defteri, Denetim Kurulu Defteri) notere onaylatılıp kanun ve yönetmeliklere uygun tutulması diğer kayıt ve belgelerin saklanması Apartman & Site yönetimi adına mevcutta yoksa banka hesabı açtırılması Mevcut olan banka hesabının aktif biçimde ve tek gelir gider kaynağı olarak kullanılması Sürekli denetim mekanizmasının devreye sokulması (Kullanıcı Girişi ile Sürekli ve Tam Denetim ) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun gereklerinin yerine getirilmesi– Personel ile ilgili yasal işlemlerin gününde yerine getirilmesi (SGK vb.) Meskenin temiz ve düzenli kullanımının sağlanması Aidat ve diğer ortak giderlere katılma konusunda sorun yaratan maliklerin icra ve diğer hukuki süreçlerinin başlatılması ve takibi Üçüncü kişi ve firmalarla koordinasyonun sağlanması ve kontrol edilmesi Meskenin risk analizinin yaptırılması ve sigortalatılması Apartman & Siteye ait tüm makina ve teçhizatın zamanında bakım ve onarımının yapılması Yasal mercilerle (Muhtarlık,Emniyet,Belediye vb.) gerekli iletişimin sağlanması Ve son olarak 7 Gün 24 Saat bütün kat maliklerinin bir telefon kadar uzağında olmak
BİNA YÖNETİMİ